Kurumsal Finansman Hizmetleri | Ymm Ertuğrul Gönenç - Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ofisi, Kayseri

Kurumsal Finansman Hizmetleri

Kurumsal Finansman Hizmetleri

  • Şirket Birleşmeleri, Şirket Satın Almaları
  • Şirket/Hisse Satışı, Şirket Bölünmeleri 
  • Sermaye Piyasasından Kaynak Temininde Tahvil Ve Pay Senedi İhracında Teknik Destek 
  • Alıcı Ve Satıcı Durum Tespiti Çalışmaları
  • Hedef Şirket Araştırması, Sektör Analizi Vergisel Ve Finansal Durum Tespiti
  • Yatırımcıların Ve Düzenleyici Kurumların Talepleri Doğrultusunda Şirket Değerlemeleri